การยืม-คืนหนังสือ

การยืม

สมาชิกยืมหนังสือ และสื่อสารสนเทศได้ครั้งล่ะ 2 รายการเป็นเวลา 7 วัน โดยเติมเงินค่าประกันหนังสือในบัตรสมาชิก                  

          – หนังสือ วารสาร ซีดี เกมภาษาไทย                            100  บาท

          – หนังสือ วารสาร ซีดี เกมภาษาต่างประเทศ                  200  บาท

          อัตราค่าประกันหนังสือในการยืม 1 ครั้ง สามารถขอคืนได้เมื่อคืนหนังสือครบตามกำหนด

Borrowing Policy

SK park member can borrow up to 2 units for a period of 7 days Before borrowing you must pay deposit fee as following;

          -Thai Books Journals CD Game                                   100 THB       

          -English Book journals CD Game                                 200 THB

Deposit fee is for 1 borrowing. Deposit fee will be returned upon returning all books.

อัตราค่าปรับการคืนเกินกำหนด      

          -หนังสือ วารสาร ซีดี เกมภาษาไทย                    10 บาท/รายการ/วัน

          -หนังสือ วารสาร ซีดี เกมภาษาต่างประเทศ         20 บาท/รายการ/วัน

Overdue fine:

          -Thai Book Journals CD Game                           10 THB/item/day

          -English Book Journals CD Game                     20 THB/item/day

SKpark ขอแจ้งระเบียบการใช้บัตรสมาชิกให้ทราบ ดังนี้

- บัตรสามารถใช้ได้เฉพาะบุคคล ผู้ถือบัตรจะต้องตรงกับ ชื่อ นามสกุล และรูป ทาง SKpark ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บัตร

- หากผู้ใดเคยใช้บัตรผู้ใช้บริการท่านอื่นมาทำการยืมครั้งก่อนๆ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ทางเราให้ยืมได้ แต่ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไปทาง SKpark ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บัตร

- การคืนหนังสือ ไม่ต้องใช้บัตรสมาชิก สามารถฝากผู้อื่นมาคืนได้ แต่การยืมต้องยืมด้วยตนเอง

- บัตรสมาชิกเด็ก สามารถยืมหนังสือให้ผู้ใหญ่ได้แต่ต้องนำเด็กมายืมด้วยตนเอง

SKpark ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณที่ใช้บริการน่ะค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>